Work in Progress
"The Reminiscence of the Future"

plant

The Reminiscence of the Future. Data Tryck 125X90 cm

 

"The Reminiscence of the Future" är ett pågående projekt. Temat är entropi kontra överlevnad. Med verket vill jag skapa ett meditativt och inspirerande tillstånd och få betraktaren att höja sig över det vardagliga. Titeln är en paradox som handlar bl.a. om vad tid är. Vad kommer först dåtid, nutid....

 

Verket är interaktivt. Djungeln tar över och invaderar ett nedlagt oljeraffinaderi. 3D-animationen kommer att projiceras synkroniserad med flera projektorer, som en triptyk och en komposition av bilder. Beroende på lokalen - jag jobbar för det mesta platsspecifikt - kan jag komplettera projektionen med bildspel och film på monitorer samt objekt och digitala tryck. Ljudbilden är skapad i ett flerkanaligt system.

 

Delar i projektet har redovisats genom olika utställningar:" No Way Out-No Time to Lose", "This is not a Game", " No Time to Lose", under Kulturnatta i Mölndal,
och På Sandviken Konsthall

 

Raffinaderiet i djungel

2011 Take a Tour (Flash VR)

2010 Testprojektion på Rosengatans dagis
2009 Stillbilder

2009 Animerad VR pano experiment

 

Från en tidigare version

 

2008 Video Stills
2008 Video Test