Länkar

Not Quite: pappersmaskinen

 


Mina fotodokumentationer och experiment

 

Externa Länkar:


Eva Droetto

Maja Droetto
Konsthögskolan Valand Konsthögskolan Valand tillhör Göteborgs universitet.
Not Quite Not Quite är ett gränsöverskridande forum och nätverk för professionella konstnärer
Lokstallet i Strömstad Konsthall

Ramverk konstportal
Röda Sten är en arena för ett utvidgat konstbegrepp.

Electrohype arbetar för att främja datorbaserade och högteknologisk konst.

Atelier Nord Atelier Nord is a project base for unstable art forms.
Le Cube Centre de création numérique.
En massa länkar Intersections of Art, Technology, Science & Culture: