This is not a Game
No Way OutInstallationen bestŒr av en projektion c:a 9,60 x 2,70m av en 3D-animation
fšrestŠllande ett mangrovetrŠsk. PŒ motsatta sidan av hallen finns Sveriges
Šldsta pappersmaskin frŒn 1906 som jag har ljussatt. Miljšn fšrstŠrks via ett
flerkanaligt ljudverk.

Se Filmen (c:a 3mn) och pappersmaskinen
Ljudverket (Stereo mp3 file). €r ursprungligen sexkanaligt (c:a 10mn)

Photos © Michel Droetto 2008