Samarbeten

Falkenberg
Falkenberg


Mellan 1997 och 2009 arbetade jag som lärare och dataansvarig på Konsthögskolan Valand i Göteborg . Där startade jag ett konstnärligt utvecklingsprojekt: ”Digital visualisering, datastyrning och interaktivitet som hjälpmedel för konstnärlig gestaltning” tillsammans med Jim Bergren, Göran Boardy och senare Niklas Rydén.

Projektet har skapat möjligheter för en fortsatt utveckling av nya projektions metoder.

 


Brand Laboration på Epidemin m.m

Photoworkshop på Valand
Kulturnatta i Mölndal
Christinehamn
Falkenberg
Synestesi
Photos from Atalante Lab
Uppvinds