Falkenberg
Koncert i en oljesistern


Ove Johansson: tenorsax, dator
Susanna Lindeborg: piano, dator
Per Anders Nilsson: dator och Max/MSP programmering
Animationer: Jim Berggren
Projektion: Jim Berggren och Michel Droetto