Konstpauser i julruschen
Inom Vallgraven Göteborg


Michels Fönster

"No Time to Lose"

Konstpauser i julruschen är en utställning av tio inbjudna konstnärer som görs i samarbete mellan Göteborgs Stads Kulturförvaltning, Julstaden Göteborg och Innerstaden Göteborg. 7 december 2007 - 6 januari 2008

The Heart (filmen)
The Pond (filmen)