Konvertering

"Genom hjärtats gröna kammare"

"Önskebrunn II"

"Through the Green Chamber of the Heart"
"Wishingwell II"Installation i sillmagasinet, Karlsborgfästning 1998


Klicka på bilderna för att gå vidare