"En dag blommar åter jorden"

"En dag blommar åter jorden" En film jag gjorde 1988 efter att ha hört att det skulle byggas en genbank på Svalbard. Jag tänkte att den skulle ligga långt ner i jorden. I verkligheten byggde man den inbäddad i permafrost.
Flickan i hissen spelas av Maja Droetto. Ursprungligen är det en VHS-film som jag har digitaliserat och omarbetat.
Är vi i en ny utrotningfas? Då behövs det genbanker om en del av mänskligheten överlever förödande katastrofer. Tyvärr har många av genbankerna förstörts bl.a. i krigsdrabbade länder.