Från katalogen till Installationen " No Way Out - No Time to Lose"
Lokstallet i Strömstad 2005. Se också Konstpauser 07-08

Michel Droetto
Visual artist